Ειδικές μεταλλικές κατασκευές, από διάφορα μεταλλικά υλικά, όπως λαμαρίνες, διάτρητες λαμαρίνες, πλέγματα, expanded, λάμες, στραντζαριστά και μασίφ σίδερα. Μερικές ειδικές κατασκευές μας, είναι μεγάλα γράμματα (ύψους 2,40 μ) από διάτρητες λαμαρίνες, τραπέζια, ροτόντες, βιβλιοθήκες, γραφεία, είσοδοι καταστημάτων κ.λ.π.