Η πόρτα εισόδου του σπιτιού μας είναι η «πύλη» του δικού μας κόσμου, χαρακτηρίζει εμάς και τη ζωή μας.
Είναι κατά κάποιον τρόπο η ταυτότητά μας και το όριο του δικού μας χώρου.