Πρωτοτυπία στην κατασκευή τους με πλήρη επιμέλεια της εταιρία μας. Συρόμενα επάλληλα κουφώματα και ανοιγόμενα κουφώματα από σίδηρο και τζάμι.