Το μεταλλικό αλουμίνιο έχει (φαινομενικά) μεγάλη ικανότητα στο να αντιστέκεται στη διάβρωση.

Αυτό στην ουσία συμβαίνει γιατί με την έκθεση του μετάλλου στην ατμόσφαιρα σχηματίζει στιγμιαία ένα λεπτό επιφανειακό, μη ορατό, στρώμα οξειδίου του, που εμποδίζει τη βαθύτερη διάβρωση του.

Επίσης, εξαιτίας της σχετικά χαμηλής του πυκνότητας και της μεγάλης του ικανότητας να δημιουργεί μεγάλη ποικιλία κραμάτων, έγινε στρατηγικό μέταλλο για την αεροδιαστημική (και όχι μόνο) βιομηχανία.

Με το αλουμίνιο μπορούν να κατασκευαστούν ενεργειακά παράθυρα, σταθερά ή κινητά σκιάδια, υαλοπετάσματα, αεριζόμενες σταθερές ή κινητές πέργκολες κ.λ.π. που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Υποκατηγορίες

Alumil

Alumil Supreme

Etem

Elvial