Τα υαλοπετάσματα χρησιμοποιούνται κυρίως σε μοντέρνες προσόψεις κτηρίων με ιδιαίτερη τεχνική στήριξης των πλαισίων και των υαλοπινάκων προσδίνοντας στο κτήριο μια εντυπωσιακή γυάλινη όψη.  Χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή στην ανεμοπίεση και συνήθως εκτός από το ίδιο βάρος τους δε φέρουν αλλά φορτία και επιλέγονται για την κατασκευή τους υλικά με αντοχή στο χρόνο και στις διαβρώσεις κάτω από και από τις πιο δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες.